Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budomal Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, przy Al. Włókniarzy 221/225, 90-642 Łódź, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000603377, NIP: 7272799512, REGON: 36378185500000 (dalej zwany: ADO);
 • inspektorem ochrony danych u ADO jest p. Aleksandra Bartosiewicz-Swaczyna, adres e-mail alekdandra.swaczyna@budomal.com.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się z Panem/Panią w celu przedstawienia Panu/Pani ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w ww. celu;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego realizowania celu przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się z Panem/Panią w celu przedstawienia ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przesyłania ww. informacji.
 • Nawigacja

 • Deweloper

  BUDOMAL funkcjonuje na rynku usług budowlanych od 1993 roku. Dziś jest jedną z największych firm branżowych w województwie łódzkim. Firma zatrudnia wielu wysoko wykwalifikowanych pracowników i dysponuje własnym, nowoczesnym sprzętem budowlanym. BUDOMAL to sześć głównych obszarów działania: Termomodernizacja, Budownictwo Mieszkaniowe, Usługi Dźwigowe, Adaptacja i Modernizacja, Nawierzchnie Drogowe oraz Zarządzanie projektami.

 • Kontakt

  Beli Bartoka 24 lok. U8,
  92-547 Łódź

  tel.42 634 05 05
  tel./fax:42 205 44 28
  e-mail: lodz@budomal.com.pl